Diverse modeller og teorier til brug i virksomheder

Diverse modeller og teorier til brug i virksomheder

Sponsoreret indhold

Modeller & Teorier

 • Grupper:
  • Forming, Storming, Norming, Performing, Adjouring
  • Rollefordeling og personlighed (Belbins 9, DiSC, MBTi)
 • Kultur
  • Kultur, Virksomhedskultur, Organisationsstruktur
   • Kultur (Dannelse, Kunst & Oplevelse, Vaner & Tradition, Tillært adfærd, Gruppeadfærd, Kampråb, Rangorden, Fremmedgørelse, Gruppeidentitet) (Gottfried – Alle har en kultur: Sprog, Religion, Tænkning, Videnskab, Politik, Normer, osv.) Subkultur (Fx. Hip Hop, Grunge, Hippie osv – historie, fysiske kendetegn, livsstil osv.)
  • Organisationsstruktur
   • Den grundlæggende og stabile arbejdsdeling og koordination
   • Typer af organisationsstrukturer:

Mintzberg & Matrix

Mintzberg og Matrix

  • Organisationstype
   • Kombination af ovennævnte faktorer. Mekanisk vs. Organisk struktur
    • Mekanisk: Fast arbejdsdeling og koordination via et hieraki. Velegnet til løsning af simple, gentagne opgaver der optræder i større mængder.
    • Organisk: Flydende arbejdsdeling og uformel koordination mellem organisations medlemmer og er velegnet til løsning af komplekse engangsopgaver.
  • Organisationskultur
   • Socialt system hvor der udvikles fælles værdier, holdning og normer
   • Kan komme fra lederne eller fra medarbejderne
   • Kommer til udtryk i omgangsformer, kommunikation og fysiske artefakter
   • Hvilket formål: sikrer intern koordination, samarbejde og ekstern tilpasning
 • Virksomhedskultur – Hvad påvirker?
  • Værdier i omgivelserne
  • Medarbejdernes egenart
  • Virksomhedens egenart
  • Virksomhedstype og værdigrundlag
 • Hofstede’s 5+1 dimensioner
  • Magtbalance, Struktureringsbehov, Individuelle/kollektive træk, Maskuline/feminine værdier, Tidsdimension, Hedoisme/tilbageholdenhed
 • Schein’s Kulturteori
  • Artefakter (Bygningner og Indretning, Påklædning, Logo og Slogan)
  • Værdier og Normer (Værdier og Holdninger, Normer og Regler, Sprog, Jargon og Humor)
  • Grundlæggende antagelser (Opfattelse af menneskets natur og handlinger, omgivelser, naturen, tid og sandhed)
 • Blooms Taxonomi

Trin 6: 

Vurdere bedømme ud fra forskellige kriterier opstille normer/handleforskrifter

Trin 5: 

Syntetisere gå fra dele til helhed, fortolke

Trin 4: 

Analysere nedbryde i dele, skille, se system/struktur

Trin 3:

Anvende afprøve, bruge

Trin 2: 

Forstå forklare med egne ord

Trin 1: 

Vide, referere, parafrasere, genkende  

➡️ Læs de seneste business-nyheder på Business24.dk ⬅️

 • Virksomhedsanalyse

  • Strategi, Mission & Vision
   • Strategi (En plan for en ønsket fremtid, som et fx et bestemt mål)
   • Strategisk planlægning
    • Marketingsbegrebet, Strategisk platform, Overordnet strategi, Markedsanalyse, Markedsføringsstrategi, Markedsføringsplan
  • Vision (Mentalt billede af en ønsket fremtid. Stræber mod at opnå…)
  • Mission (Virksomhedens idé. Hvilket behov ønsker de at dække hos kunden – og hvordan)
   • Kortfattet (3-4 linier), Bæredygtigt (økonomisk realistisk), Behov & ønsker (kundeorienteret), Særpræg (Unik i forhold til konkurrenter)
 • SWOT

  • Interne forhold (Styker og svagheder)
  • Eksterne forhold (Muligheder og trusler)
 • TOWS (kombineret med SWOT)

 • Innovation
  • Udvikling af ny ide og dens realisering i praksis
  • Revolution vs. evolution
  • (For)bruger dreven innovation
 • Kreativitet og innovation
  • Kræver kreativitet og innovation. Viden og erfaring. Motivation. Passion. Metoder og værktøjer.
 • De Bono (6 thinking hats) – til idé generering.
 • Projektledelse & SCRUM
  • Projekt
   • Unikt i forhold rutineopgaver
   • Konkret mål samt formål
   • Egen organisation
   • Tidsmæssigt afgrænset (start og slut dato)

 • Projektledelse
  • Planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem imod et fastlagt mål og formål
 • Vandfaldsmetoden
  • Ønsker – Analyse – Design – Implementering – Test – Drift
 • SCRUM
  • SCRUM som projektledelse
  • Agil metode
  • Process, roller og værktøjer
   • SCRUM: Processen
   • SCRUM: Roller
     • Produkt ejer – hvem bestemmer hvad der skal bygges
     • SCRUM team – hvem bygger produktet
     • SCRUM master – hvem styrer processen
   • SCRUM: Metoder og værktøjer
     • Produkter (Product backlog, Sprint backlog, Burn-down chart)
     • Møder (Sprint planning, Daily SCRUM, Sprint review)
 • SCRUM & Baby SCRUM 

 • Virksomhedsanalyse 2
  • Strategi, Kreative processer, Teamwork
 • Sammensætning af teams
  • MBTi (4 parametre)
 • Strategier (Process og typer)
  • Strategisk analyse (SWOT/TOWS/PEST) – Strategisk beslutning (Evaluering af alternativer – valg af strategi) – Implementering af strategi (Gennemfører forandringer: ledelse, struktur, kultur, ressourcer)

PEST 

 • Typer af strategier
  • Brand strategi (i forhold til kampagnesites og apps)
  • Blue Ocean Strategy (ift. innovation) 
  • Digital strategi (ift. kommunikation)
   • Strategi til digital strategi
   • Cross media (Hvem, Hvorfor, Hvordan)
   • Responsive web og content first
 • Kreative processer
  • Idé process fra start til slut (Skabe – Vurdere – Forbedre – Beskrive)
  • Idé udvikling
    • Forstå opgaven – GUL zone.
       • Undersøg opgaven fra flere vinkler
       • Afdæk problemstillinger og udvælg én
       • Klargør formålet med den kreative process
         • Øvelser: Helikopteren, Fiskebensdiagrammet, Brugsanalyse/Produkttest
    • Skabe idéer – GRØN zone.
       • Idékarrusel
       • Varemærkeassociation
       • Drømmeinterview
       • Legetøjsscennarie
    • Vurdere idéer – RØD zone)
       • Udvælg idéer
       • Være realiserbar, rentabel og anvendelig
       • Start med grovsortering
       • Idégruppering og -sammenfatning
       • Mini SWOT til hver idé
       • Spindelvævsdiagram
       • Rangering (pointgivning i tabel. 1 til 5 points)
  • Fokus niveauer
    • Formål (hvilken opgave skal produktet opfylde hos kunden)
    • Funktion (hvad skal produktet kunne gøre for kunden)
    • Form (hvilken form understøtter bedst produktets formål og funktioner)
 • Dokumentation
 • Innovation og Implementering
   • Situationsanalyse, Værdiskabelse, Innovation, Implementering
     • Siruationsanalyse – Optimering – Værdiskabelse
       • Eksempel på opgava fra skolen 
 • Hvad er innovation?
   • En nyskabelse der frembringer økonomisk værdi (Darsø/Schumpeter)
   • Udvikling af en ny idé og dens realisering i praksis
   • Innovation er processen fra idéskabelse til værdiskabelse

Schumpeter

Revolution vs. Evolution

Kreativ destruktion (ødelægger for at opbygge)

Citat om innovation af Henry Ford: “If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”

 • Evolution
   • Ré-kombiner

– Hvad sætter gang i innovation?

Richard Branson

“There is no point in starting your own business unless you do it out of a sense of frustration.”

 • Forbruger dreven innovation / co-creation
   • Fx. mountainbiken blev opfundet af brugere der havde brug den type cykle, men den fandtes ikke. Cyklen blev skabt ud af behovet og ikke en idé eller opfindelse.
 • Spørgsmål fra innovations-hofnaren:
 • Idégenerering

Generer ideer og kreative løsningsforslag

Letter samarbejdet ved at man kan bygge videre på hinandens ideer, så det bliver gruppens

Afslappet, uformel metode

– Vurdering af ideer

Kommunikation

 • Grundlæggende (digital) kommunikations teori
  • Semiotik
 • Skriv til web
  • X
 • Segmentering, målgrupper og personas
  • X
 • Customer insights
  • Valid indsamling af kvalitativ og kvantitativ indslamling/“erfaringer”/statistik/interviews
 • Informationsarkitektur
  • Levere den rigtige kommunikation så brugeren føler sig mødt. Test at modtageren forstår det ønskede budskab.
 • Præsentationsteknik
  • X
 • Problemformulering
  • X
 • Porters Five Forces

Design

 • Responsive web
  • X

Interaktion

 • Box model
  • X

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.